bigimg

FAALİYETLER / ETKİNLİKLER

WWF’E VERİLEN DESTEK

WWF tarafından organize edilen Dünya için 1 saat kampanyasına İstanbul Bilgi Üniversitesi destek verdi. Küresel iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla Üniversite’nin 3 kampüsünde 1 saatlik ışık kapatma eylemi yapıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’de bu kampanyaya destek veren birkaç üniversiteden biridir. Etkinlik tarihi (26 Mart 2011, 20.30-21.30)

KAĞIT BİLİNCİ KAMPANYASI

Yrd. Doç. Dr. Gresi Sanje Dahan’ın danışmanlığında 2009/2010 Reklamcılık Bölümü öğrencileri tarafından “Kağıt Bilinci” reklam kampanyası projesi hazırlanmıştır. Kampanya Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından duyurulmuştur ve uygulanmaktadır. Kampanyanın amacı kağıt kullanımını azaltmak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi kampüslerinde geri dönüşümü arttırmaktır. Başlangıç tarihi (24 Ocak 2011)

ÇEVRESEL KONULARDA FARKINDALIK YARATMA PROJESİ

Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ev kadınları ve ilköğretim çocukları arasında çevresel farkındalığı arttırmak için yeni bir projeye başladı. Merkez Sera Gazı emisyonlarını azaltmak ve iklimi korumak için projeler geliştiren bir vakıf olan Myclimate Türkiye işbirliği ile eğitim projesini hayata geçirmiştir. Bu projenin amacı Türkiye’de ev kadınları ve ilköğretim öğrencileri arasında çevresel farkındalığı arttırmaktır. Bu amaca ulaşmak için 3 farklı eğitim modülü hazırlanmıştır. Aynı zamanda ilköğretim öğretmenleri de projenin devamlılığını sağlamak için eğitim programına dahil edilmişlerdir. Proje özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu şehirlerinde uygulanacaktır. İlk pilot uygulama Kilis Valiliği’nin yardımları ve desteğiyle 14-15 Nisan 2011’de Kilis’te gerçekleştirilmiştir.