Faaliyetler ve Etkinlikler

Etkinlikler

 1. WWF’e Verilen Destek
  WWF tarafından organize edilen “Dünya için 1 saat” kampanyasına İstanbul Bilgi Üniversitesi destek verdi. Küresel iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla Üniversite’nin üç kampüsünde bir saatlik ışık kapatma eylemi yapıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’de bu kampanyaya sürekli destek veren tek Türk Üniversitesidir.
 2. Kağıt Bilinci Kampanyası
  Yrd. Doç. Dr. Gresi Sanje Dahan’ın danışmanlığında 2009/2010 Reklamcılık Bölümü öğrencileri tarafından “Kağıt Bilinci” reklam kampanyası projesi hazırlanmıştır. Kampanya Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından duyurulmuştur ve uygulanmıştır. Kampanyanın amacı, kağıt kullanımını azaltmak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi kampüslerinde geri dönüşümü arttırmaktı.

Panel / Toplantı

 1. “Türkiye İçin İklim Değişikliği Hukuku: 2012 ve Sonrası” Çalıştayı
  31 Ekim 2011 – İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü
 2. Durban Sonrası İklim Stratejileri ve Özel Sektör
  6 Şubat 2012 – İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
 3. "İklim Değişikliği Politika Enstrümanları için Kamu Tercihleri: Türkiye’den Örnekler" Paneli
  20 Eylül 2012 – İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü
 4. Dünya Çevre Günü Etkinliği 2016 – Sürdürülebilir Yaşam
  16 Haziran 2016 – İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü
 5. Türkiye Toplumunun Ulusal ve Uluslararası Karbon Vergisine Verdiği Destek ve Vergi Gelirlerinin Harcanmasına İlişkin Tercihleri
  19 Haziran 2019 – İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü
 6. Değişen İklimde Geleceğin Şehirleri
  13 Kasım 2019 – İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs
 7. Yazar Oya Baydar İle İklim Krizine Dikkat Çeken Son Romanı “Köpekli Çocuklar Gecesi” Hakkında Söyleşi
  18 Aralık 2019 – İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs