Projeler

 1. WWF Türkiye’nin Su Riskleri Raporu
  Rapor, WWF Türkiye ile birlikte Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇESUAM) tarafından hazırlanmıştır. Raporun full metni, aşağıdadır.
 2. Çevresel Konularda Farkındalık Yaratma Projesi
  ÇESUAM, ev kadınları ve ilköğretim çocukları arasında çevresel farkındalığı arttırmak için yaptığı bir projedir.
  Merkez, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklimi korumak için projeler geliştiren bir vakıf olan Myclimate Türkiye işbirliği ile eğitim projesini hayata geçirmiştir. Bu projenin amacı, Türkiye’de ev kadınları ve ilköğretim öğrencileri arasında çevresel farkındalığı arttırmaktı. Proje kapsamında 3 farklı eğitim modülü hazırlanmıştır. Aynı zamanda ilköğretim öğretmenleri de projenin devamlılığını sağlamak için eğitim programına dahil edilmişlerdir.
  İlk pilot uygulama, Kilis Valiliği’nin yardımları ve desteğiyle 14-15 Nisan 2011’de Kilis’te gerçekleştirilmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında eğitim, Mersin ve Karabük illerinde yapılmıştır.
 3. Soyak Akıllı Yıldızlar Projesi
  Soyak’ın desteklediği Akıllı Yıldızlar Projesi, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerini enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. 33 okulun dahil olduğu proje ile ölçüm ve değerlendirme sonrası enerji tasarrufu bilinci konusunda yüzde 18 oranında pozitif bir değişim sağlanmıştır. Projenin bilimsel alt yapısını İstanbul Bilgi Üniversitesi ÇESUAM hazırlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da dahil olduğu proje, Soyak’a aralarında Junior Chamber International tarafından verilen “Uluslararası Sosyal Sorumluluk Ödülü”de olmak üzere toplam 4 kazandırmıştır.