Merkez Hakkında

Merkezin Amacı

Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇESUAM), enerji ve sürdürülebilirlik konuları dahil olmak üzere bütün çevre problemlerini dikkate alan bir bakış açısı ile, çevre alanındaki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla, 2010 sonbahar aylarında kurulmuştur. Merkez, aynı zamanda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör olmak üzere tüm paydaşlar arasında bir köprü kurmayı hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu
Merkez Müdürü

Dr. Öğretim Üyesi Füsun Servin Tut Haklıdır
Merkez Müdür Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Ali Alper Akyüz
Üye

Doç. Dr. Itır Erhart
Üye

Dr. Öğretim Üyesi Şadan İnan Rüma
Üye

Araştırmacılar

Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Doç. Dr. Serda Selin Öztürk (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi Füsun Servin Tut Haklıdır (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi Yiğit Dağhan Gökdel (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi Zahide Eylem Gevrek (Portekiz Porto Katolik Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi Uğur Özdemir (Edinburgh Üniveristesi)

İdari Asistan

Neslihan Sözeri
rc.eess@bilgi.edu.tr
0212 311 53 65